Endast två kända exemplar i världen. Den första marken som präglats i Finland från år 1556 har förvärvats till Finlands nationalmuseums samlingar

Samligar

Den ytterst sällsynta enmarken från 1556 visas för allmänheten 5‒9.12.2018 i Nationalmuseums centralhall. Länge fanns det bara ett känt exemplar – det som finns i Kungliga Myntkabinettets samlingar i Stockholm. År 1984 blev det känt att det fanns ett annat exemplar, då det bjöds ut på auktion i Stockholm och köptes av en finländsk samlare. Detta mynt har ny köpts av Finlands nationalmuseums myntkabinett. Under Självständighetsdagen 6.12 Nationalmuseet är öppet kl. 11‒18.

Erik av Pommern började myntpräglingen i Åbo ca 1410 och mynt präglades vid flera tillfällen under 1400‒1500-talen. För att försäkra sig om soldaternas lojalitet i kriget mot Ryssland som började 1555 betalades lönerna i silver av god kvalitet. Gustav Vasa medförde till Åbo 4200 kilogram råsilver och 350 kilogram konfiskerat kyrksilver, som nedsmältes för prägling till silvermynt. Efter krigets slut 1557 fortsatte myntpräglingen i Åbo ända till 1558 varefter myntverket flyttades till Stockholm.

Trots att det under åren 1556‒1558 präglades ett stort antal enmark är de idag mycket sällsynta. De flesta mynt lämnade Finland med de svenska trupperna efter krigsslutet. Under inflationsåren i slutet av 1500-talet nedsmältes merparten av mynt och ompräglades till kopparhaltiga inflationspengar.

Finlands nationalmuseums myntkabinett har ett nationellt förvaringsansvar på numismatikens område. I myntkabinettets samlingar ingår världens största samling av mynt från Åbo, enbart några enstaka medeltida mynt präglade i Åbo saknas.

Representanter för media är välkomna till avtäckningen av nyförvärvet Den första marken 1556 på Nationalmuseum onsdagen 5.12.2018 kl. 10.00. Ingång från museets huvudingång vid Mannerheimvägen 34.

Den första marken 1556 är utställd på Nationalmuseum 5‒9.12.2018.

Mer information
Intendent Jani Oravisjärvi, jani.oravisjarvi@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6398

Mediabild


NATIONALMUSEUM
Mannerheimvägen 34, Helsingfors.
Museet är öppet tis., tors–fre. kl. 11–18, ons. kl. 11–20, mån. stängt. På Självständighetsdagen 6.12 museet är öppet kl. 11–18.
www.kansallismuseo.fi