Myntfyndet från Ulvsby har konserverats med stöd från en kulturfadder och ställs ut på Nationalmuseet

Utställningar, Samligar

Den största medeltida myntskatten som hittats på området för dagens Finland upptäcktes i oktober 2004 i samband med dräneringsarbeten vid medeltida kyrkan i Ulvsby. Bredvid sakristian vid kyrkans norra fasad hittades en tennkanna som hade grävts ner i marken. Läderpåsen som låg instoppad i kannan innehöll 1 474 medeltida silvermynt. Konserveringen av myntskatten blev möjligt 2018 när Suomen Moneta blev projektets kulturfadder.

Suomen Moneta vill med hjälp av fadderskapet värna om kulturarvet i Finland. Som föremål valdes uttryckligen en sällsynt myntskatt, eftersom historiska mynt bär med sig levande historia. Det är viktigt för Suomen Moneta att mynten från Ulvsby bevaras väl konserverade som minnen för kommande generationer. – Kulturfaddrarna gör synligt det konserveringsarbete som ofta hamnar bakom kulisserna men som gör det möjligt för dessa unika föremål att finnas kvar, gläder sig Eero Ehanti, chef för konserveringsenheten.  

Mynten har förmodligen gömts på 1390-talet och härstammar mestadels från Sverige. Bland pengarna finns också mynt från Norge och Livland samt ett mynt från Hamburg. På sin tid var gömman mycket värdefull, den motsvarade 28 svenska mark. År 1390 kostade en ko två mark, så pengarna skulle ha räckt till omkring 15 nötkreatur.  

Myntfyndet från Ulvsby finns utställd på balkongen på andra våningen på Nationalmuseet 20.2–2.6.2019.  

Mer information
Intendent Eero Ehanti, Konserveringsenheten, eero.ehanti@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6139
Intendent Jani Oravisjärvi, Myntkabinettet, jani.oravisjarvi@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6398
Kommunikationschef Sari Raki, Suomen Moneta, sari.raki@nordicmoneta.fi, tfn 050 3209787  

Mediebilder

Kulturarvet är vår allas gemensamma arv – våra rötter. Genom kulturfadderskap erbjuder Nationalmuseet företag, samfund och individer möjligheter att värna om det.  

Läs mer om kulturfaddrarna (på finska)