Zebra 2
ROAD TO FACTORY WITH ZEBRA, 2014 ©Nick Brandt

Inherit the Dust – Nick Brandts fotografier på Nationalmuseet från den 5 april 2019

Utställningar

Vilket slags värld lämnar vi till kommande generationer? Lämnar vi bara damm efter oss? På Nationalmuseet kan man under sommaren se och uppleva fotografen Nick Brandts (f. 1964) stora panoramabilder av Östafrikas föränderliga miljö och utrotningshotade djur. Den brittiske fotografen Brandt ser djuren som individer och avbildar dem med samma porträtteknik som används för människor. På det sättet har han kunnat fånga det unika i djuren på ett alldeles speciellt sätt.

Djuren i utställningen Inherit the Dust – noshörningar, elefanter, lejon, giraffer, schimpanser och zebror – fotograferades av Brandt under åren 2003‒2012. År 2014 förde han fotografierna, som är i naturlig storlek, tillbaka till samma platser, som tidigare var djurens rike. Nationalmuseet har producerat utställningen tillsammans med Fotografiska, och den motsvarande utställningen som visades i Stockholm var en av de mest populära på Fotografiska.

På Nationalmuseet visas 27 stora, svartvita panoramabilder. De är upprörande, men samtidigt stimulerar de till diskussion om vad vi kan göra åt situationen. Hotet mot naturens mångfald är gemensam för oss alla. Genom våra egna val kan vi påverka huruvida naturen bevaras och skapa en gemensam framtid. Oron för klimatuppvärmningen, människans verksamhet, tjuvjakten, skogsavverkningen och den politiska instabiliteten i Östafrika ledde till att Nick Brandt var med om att grunda stiftelsen Big Life Foundation år 2010. En del av avkastningen från Brandts verk går till stiftelsen för att skydda djur och livsmiljöer. I dag skyddar över 200 skogsvakter ekosystemet på  flera hundratusen hektar i Kenya och Tansania

Brandts fotografier kan tolkas på många olika sätt. När han fotograferar djuren använder han inte teleobjektiv utan normala objektiv, vilket innebär att han måste komma så nära djuret som möjligt. De noggranna porträtten har förts till platser som till följd av människans utvidgade verksamhet och utnyttjandet av naturen har förvandlats till stenbrott, fabriker och avstjälpningsplatser. Effekten är ögonöppnande. Fotografierna vittnar inte enbart om de hotade livsvillkoren för djur, utan även om hotet mot människans livsmiljöer. - Mina bilder är en klagosång över en värld som oundvikligen och tragiskt håller på att försvinna, sa Nick Brandt redan år 2004.

- I år utvidgar Nationalmuseets program vår förståelse av globala frågor, vår kulturs hållbarhet och vår relation till den miljö vi lever i. Nick Brandts gripande verk fick oss också att tänka på hur utrotningshotade djur ingår i Nationalmuseets samlingar, säger Nationalmuseets överdirektör Elina Anttila. I samband med Inherit the Dust öppnas därför miniutställningen Spår som utforskar relationen mellan människan och djuren genom museisamlingarna. I utställningen ingår både naturvetenskapliga objekt som erhållits i samband med donationer från missionssällskap och föremål tillverkade av djurmaterial från alla hav och kontinenter – från Sibirien och Afrika till Stilla havet och Europa. Spår berättar på vilka olika sätt, oberoende av tid och plats, människan har använt djur som drivkraft för sin kultur.
I samband med utställningarna ordnas ett omfattande kringprogram. Till exempel på Konsumtionsfesten lördagen den 6 april fylls museet av evenemang som behandlar hållbar utveckling. Utställningen Inherit the Dust kan man bekanta sig med också genom mobilspelet Bust the Dust. Det interaktiva, lärorika spelet är riktat till alla åldrar och omfattar förutom en självständig frågesport även ett interaktivt avsnitt som kan spelas i utställningslokalen. På Nationalmuseets webbplats kan spelare boka tider för att svara på frågor om naturen och verken. Utställningens belysning reagerar på rätta och felaktiga svar, och de bästa resultaten får naturen att blomstra på nytt.

Nationalmuseets museibutik säljer en fotobok om Inherit the Dust och en bok om Spår.
Inherit the Dust har producerats av Nationalmuseet i samarbete med Fotografiska och är öppen 5.4‒1.9.2019. Spår har producerats av Nationalmuseet och är öppen 5.4‒4.8.2019.

Mediebilder

Mer information till medierna
Utställningschef Minerva Keltanen, minerva.keltanen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6463
Utställningsamanuens Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6362
Utställningen Spår: Amanuens Pilvi Vainonen, pilvi.vainonen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6432