Km Jalkia 2000X1000

Utställningen SPÅR på Nationalmuseet från 5.4

Utställningar

På Nationalmuseet öppnas i samband med fotoutställningen Inherit the Dust även miniutställningen Spår. Utställningen presenterar både naturvetenskapliga objekt och föremål tillverkade av djur. Föremålen ingår i Nationalmuseets samlingar och är från alla hav och kontinenter – från Sibirien och Afrika till Stilla havet och Europa. Bland annat ingår föremål tillverkade av elfenben, fjädrar, päls och sköldpaddsskal från olika håll i världen.

Spår berättar på vilka olika sätt, oberoende av tid och plats, människan har använt djur som drivkraft för sin kultur. Samverkan var länge jämlik – djur ansågs vara individer på samma sätt som människan, och de hade en del av makten i den gemensamma livsmiljön. Så småningom började människan uppfatta sig själv som en art som är ovanför djuren och bestämmer över världen.

I dag påverkar människan så gott som alla djur i hela världen. Till följd av människans aktivitet är många djurarter utdöda, sårbara eller akut hotade. Nu pågår ett sjätte massutdöende, som för första gången har orsakats av människan. Det är i synnerhet klimatförändringen som påverkar överlevnadsmöjligheterna för djur som lever i naturen. Även frågan om djurens egenvärde och människans ansvar väcker diskussion – har djur ett värde endast i relation till människan? Och vad innebär relationen till människan för djuren?

”Vi människor borde ta av oss hatten av respekt för varje elefant, vrålapa, leopard och isbjörn som föremålen på utställningen är gjorda av”, konstaterar amanuens Pilvi Vainonen från Nationalmuseet som står för utställningens manus.

Utställningen tar tag i en aktuell diskussion och skildrar därmed även vår egen tids kultur och frågeställningar. Utställningens teman är bland annat djurens roll i tron, fångst och handel, djur i arbete, exotik och nöjesbruk av djur, tjuvjakt och smuggling samt människans ansvar och djurskydd.

I samband med utställningen utges publikationen Jälkiä – Spår – Traces som säljs i Nationalmuseets museibutik.

Spår har producerats av Nationalmuseet och är öppen 5.4–4.8.2019. Utställningen Inherit the Dust har Nationalmuseet producerat i samarbete med Fotografiska och den visas 5.4–1.9.2019.

Mediebilder

Mer information till medierna
Spår: Amanuens Pilvi Vainonen, pilvi.vainonen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6432
Utställningschef Minerva Keltanen, minerva.keltanen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6463
Utställningsamanuens Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6362