Utställningen De förlorade fyrarna på Finlands sjöhistoriska museum 18 maj‒21 oktober 2018

Utställningar

Utställningen De förlorade fyrarna berättar genom berättelser och fotografier om de fyrar som Finland förlorat på ett eller annat sätt. Utställningen leder besökaren till ett försvunnet kulturarv.

Fyrarna och ledfyrarna är en del av vår byggnadshistoria, kulturhistoria, sjöfartshistoria och också vår sjösäkerhet. De är hemöar, baser, fasta punkter, minnen och på många ställen även stridsplatser och oskyldiga offer. Fyrar har försvunnit från landskapet bland annat till följd av stormar och skadegörelse. En del har blivit offer för krigen: fyrar har förstörts av finländarna själva och några stycken har fienden ödelagt. Flest finländska fyrar har emellertid gått förlorade på grund av de landavträdelser som fredsvillkoren påtvingat.  

En del av fascinationen i fyrar ligger i deras massivitet och läge – på ytterskär, utsatta för vädrets makter. Också livsstilen på fyrskären, livet på karga kobbar mitt i havet, åtskilt från samhället i övrigt har skapat en mytisk känsla runt dem.  

Många av de förlorade fyrarna är kända åtminstone till namnet: Hogland, Hanhipaasi och Rödskär. Av vissa återstår bara stenfoten, men en del av fyrarna finns fortfarande kvar. Utställningen som producerats av Forum Marinum är baserad på en faktabok med samma namn, skriven av Johanna Pakola och Seppo Laurell.  

Välkommen att bekanta dig med de alltid lika fascinerande fyrarna!  

De förlorade fyrarna visas i Maritimcentret Vellamo 18 maj‒21 oktober 2018.  

Ytterligare information
Utställningsamanuens Erik Tirkkonen, erik.tirkkonen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6494  

Mediebilder

FINLANDS SJÖHISTORISKA MUSEUM
Maritimcentret Vellamo, Tornatorintie 99, Kotka
Öppet
1.1–24.6 och 13.8–31.12.2018: Tis, tors-sön 10–17, ons 10–20
25.6–12.8.2018: Mån-tis, tors-sön 10–18, ons 10–20
tfn 040 350 0497, info@merikeskusvellamo.fi 
www.merikeskusvellamo.fi