LYSTER – finskt silver 1600-1830 I Tavastehus slott 18 maj-4 november 2018

Utställningar

Var Finland trots allt det fattiga östra landskapet i det svenska riket? I Tavastehus slott kan du nu beundra många fantastiska föremål från museer och privata samlingar som allmänheten inte fått se förut. I Finland fanns ett flertal silversmidesverkstäder där mästarna med sina lärlingar smidde alla slags föremål från matkärl till knivar, gafflar och kyrksilver. Lyxföremålens konstfullt snidade ingraveringar, initialer och vapensköldar vittnar om en enastående hantverksskicklighet och påminner oss också om Finlands och Sveriges gemensamma, nästan 700 år långa historia.

På utställningen visas över 200 konststycken tillverkade av finländska silversmeder. Utställningen Tre Kronor – Made in Finland som visades i Läckö slott i Sverige sommaren 2017 har i Tavastehus slott kompletterats med silver från empiretiden. En tredjedel av föremålen kommer från Finlands nationalmuseums samlingar och två tredjedelar har lånats från finländska museers och samlares samlingar samt från Nationalmuseet i Stockholm. Utställningen har anpassats för Tavastehus slott av utställningens kuratorer Jouni Kuurne och Arthur Aminoff.

I Finland var Åbo den första staden där man grundade ett guldsmedsgille, sannolikt redan i mitten av 1500-talet. Guldsmeder kallades mästare som bearbetade guld, silver och ädelstenar. Yrkesbenämningen silversmed uppkom faktiskt först på 1900-talet. Gillena övervakade guldsmedsmästarnas yrkeskunnighet och kvaliteten på deras arbete till exempel genom att granska föremålens silverhalt. I Finland höll silversmedernas produktion hög kvalitet. I västra Finland togs stilinfluenser från Sverige, i öst framför allt från St. Petersburg. Det ryska inflytandet började på 1800-talet långsamt synas allt tydligare till exempel i form av ett tyngre formspråk och rikliga dekorationer.  

På utställningen visas arbeten från guldsmeder från olika håll av landet. Bland annat finns där en soppterrin i rokokostil, tillverkad av Nils Enberg i Åbo 1766, som tillhört president Urho Kekkonen. Detta är kanske det finaste silverföremålet som tillverkats i Finland på 1700-talet. På utställningen visas också en dryckeskanna av förgyllt silver, tillverkad av guldsmedsmästare Axel Hansson Båga i Åbo sannolikt år 1680. Denna anskaffades till Nationalmuseets samlingar 2018 efter att under lång tid tillhört en privatperson.  

I samband med utställningen utkommer också en publikation vid namn Lyster – finskt silver från 1600‒1830-talen som presenterar finländska silversmeders konststycken i artiklar skrivna av experter och genom fantastiska bilder. Artiklarna i den nästan 400 sidor långa publikationen berättar om guld- och silversmedernas arbete bland annat i Helsingfors och Viborg, vars särpräglade föremålskultur avvek från de övriga finländska städernas. I artiklarna behandlas dessutom både hur olika stilriktningar syns i silverföremålen och de dekormotiv som förekommer på dem. Publikationen är på finska och svenska och säljs bland annat i Nationalmuseets och Tavastehus slotts museibutiker.  

HOHTO – SUOMALAINEN HOPEA 1600–1830 LYSTER – FINSKT SILVER 1600–1830
Red. Jouni Kuurne
Museiverket 2018, 371 s., inb., ISBN 978-951-616-294-5
Nationalmuseets publikationer 15, ISSN 2343-1180, pris 55,90 euro    

Ytterligare information
Utställningsamanuens Lea Värtinen, lea.vartinen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6341
Samlingar: intendent Jouni Kuurne, jouni.kuurne@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6381  

Publikationens mediaexemplar: kommunikationsplanerare Sari Häkkinen, sari.hakkinen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6043    

Mediebilder

TAVASTEHUS SLOTT
Kustaa III:n katu 6, Tavastehus
Öppettider 2018
2.5‒31.5 mån-fre kl. 10‒16, lör-sön och söckenhelger kl. 11‒16
1.6‒14.8 varje dag kl. 10‒17
15.8‒17.12 tis-fre kl. 10‒16, lör-sön och söckenhelger kl. 11‒16, mån stängt
tfn 0295 33 6931
www.kansallismuseo.fi