Människan och naturen ‒ Luca Bertis fotografier av landsbygden i Finland på 2000-talet, Nationalmuseet 8.6.-2.9.2018

Utställningar

Utställningen är en konstnärlig och etnografisk fotodokumentär om landskap och invånare på den finländska landsbygden. Den är ett porträtt av den finländska landsbygdens drag efter urbaniseringen, med fokus på den traditionella arkitekturen, kulturlandskapet och människornas vardag.

Luca Berti har tänkt på och planerat projektet som en resa genom Finland från Österbotten till Lappland och från Karelen till sydkusten. Själva resan gjorde han i juni 2016 och nya resor planeras. Konstnären tar endast svartvita analoga fotografier och sköter hela processen från planeringen av projektet till själva fältarbetet och fotograferingen, framkallar negativen och tillverkar silvergelatinkopiorna i mörkrummet samt är kurator för utställningarna och böckerna.  

I fotodokumentären som visas har fotografen använt sig av en klassisk fotograferingsstil från 1900-talets början, som är baserad på estetisk realism och medvetenhet om historien. Luca Berti som har inspirerats av dokumentärfotografer såsom August Sander, Knud Knudsen och Axel Lindal och deras gamla tekniker fortsätter deras arbete genom att ha tagit alla svartvita bilder med en analog storformatskamera. Berti har också själv tillverkat kopiorna av sina bilder i mörkrummet i sin ateljé i Köpenhamn.  

Luca Berti (1978), född och uppväxt i Florens, har arbetat som fri fotokonstnär i Köpenhamn sedan 2006. Han samarbetar med nationella och lokala museer i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Italien i ett flertal etnografiska och konstnärliga projekt.  

På utställningen visas 37 fotografier från Finland och 10 fotografier från Estland och den kan ses i Nationalmuseets pop up -lokal 8.6–2.9.2018 med fritt inträde.  

I samband med utställningen utges publikationen LUCA BERTI Man and Nature, Photographs from the Finnish Countryside / LUCA BERTI Ihminen ja luonto, Valokuvia Suomen maaseudulta (PARVS), pris 25 euro. Publikationen säljs i Nationalmuseets museibutik.  

Ytterligare information
Utställningsamanuens Aino-Maija Kaila, aino-maija.kaila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 336 362  

Mediebilder

 

NATIONALMUSEET
Mannerheimvägen 34, Helsingfors.
Museet har öppet mån–sön 11–18, ons 11–20
Inträde: Vuxna 15 € / Rabattbiljett 11 € / med Museikortet eller Helsinki Card 3 € / under 18-åringar fritt inträde.

www.kansallismuseo.fi