Suomi-symaskin

Månadens föremål - Mars 2008

Sömnad är ett av människans äldsta hantverk. Redan stenåldersmänniskorna kunde foga skinnstycken till varandra med hjälp av nål och sentråd. Sömnadskonsten utvecklades under årtusenden, men först i slutet av 1700-talet började man mekanisera sömnadsarbetet. År 1790 fick snickaren Thomas Saint i England patent på en enkel symaskin, som i första hand var avsedd för sömnad av skor. Hans uppfinning förblev på prototypstadiet och den första fungerande maskinen utvecklades av fransmannen, skräddaren Barthélemy Thimonnier 1830.

En symaskin, som fungerar med tvåtrådssystem, med både övertråd och undertråd och med spole, utvecklades på 1800-talet både i Europa och i Amerika. Det egentliga genombrottet inom symaskinsindustrin skedde, då amerikanen Isaac Merritt Singer år 1850 fick patent på sin symaskin. Maskinen hade en fotpedal som underlättade syarbetet. Singer blev under 1800-talet det mest sålda symaskinsmärket i världen och märket Singer blev en synonym till ordet symaskin. Före övergången till 1900-talet var de tekniska grundläggande uppfinningarna för symaskinen gjorda. Symaskinen med elmotor som energikälla togs i bruk redan i slutet av 1800-talet. I Finland blev de elektriska symaskinerna allmänna i hushållen dock först på 1950-60-talen.

Symaskinen kom ursprungligen till för industrin, men snart blev symaskinerna för hemmabruk en viktig industrigren. Symaskinerna innebar på sin tid toppteknologi och var därför även dyra. Det var därför som Singer redan år 1856 uppfann världens första avbetalningssystem, som fungerade på samma sätt som avbetalning gör också idag: först handpenning och sedan resten i mindre rater. En annan försäljningsmetod som utvecklats av Singer var handel med använda maskiner. I Europa började Singer sälja sina produkter på 1860-talet. Av de europeiska symaskinerna i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var de tyska Kayser, Frister & Rossman, Seidel & Naumann, Pfaff och den svenska Husqvarna de mest kända. Importen av symaskiner inleddes på 1850-talet och att sy på maskin blev allt vanligare åtminstone inom skräddarkåren fr.o.m. slutet av 1860-talet och det blev vanligt även på landsbygden senast i slutet av 1800-talet. Symaskinen var den första hushållsmaskinen och dess betydelse för hemindustrin, för spridningen av modet o.s.v. har varit stor.

I Finland finns ett flertal återförsäljare som marknadsför symaskiner under egna varumärken. Till det tyska maskineriet och bordet lät man vanligtvis framställa ben för symaskinen, där man göt varumärket, t.ex. "Suomi" eller säljarens namn, t.ex. "Sidorow".

Månadens föremål är en trampsymaskin av märket Suomi. Den har monterats ihop av Finlands första cykelfabrik, Suomen Polkupyörätehdas ja Konekauppa Oy i Åbo på 1910-talet. Symaskinen har utrustats med maskineri från Seidel & Naumann i Dresden i Tyskland. Bordet av trä och de svartmålade benen av gjutjärn har tillverkats i Finland. Symaskinen har varit i användning i flera årtionden i Dalsbruk Den första helt finska symaskinen var "Tikka", som tillverkades av Tikkakoski Oy, från 1940 till 1960-talet. Företaget var känt för sin tillverkning av Suomi-maskinpistolen.

Personer som har symaskinernas historia som hobby har samlat tabeller för att underlätta dateringen av symaskiner. Från tabellerna kan man med hjälp av maskinens serienummer få reda på vilket år och var maskinerna har tillverkats.  T.ex. Singers och Pfaffs maskinerna kan snabbt dateras på basis av serienumret.

Risto Hakomäki

Suomi symaskin
Suomi-symaskin från 1910-talet.