Ett vintrigt landskap

Månadens föremål - Februari 2011

Den mest kända finländaren som målat vinterlandskap torde vara Pekka Halonen, även om den finska vintern finns på något sätt med även i andra konstnärernas produktion under den s.k. guldåldern. Elias Muukkas version från år 1924 av samma omtyckta tema återupptar denna konstnärliga tradition.

Landskapsmålaren Elias Muukka (1853-1938) föddes i Lemi och var redan under sin barndom i Viborg intresserad av att rita. Han studerade konst vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors 1874-1877, i Düsseldorf 1877-1879 och i Paris 1880-1881. Finska konstföreningens ritskola, som grundades år 1846, var den enda läroinrättningen i Finland som gav professionell undervisning i bildkonst. Senare arbetade Muukka själv som lärare vid ett flertal skolor. Han belönades med ett hedersomnämnande vid världsutställningen i Paris 1889. Fyra år efter att han målat vidstående vinterlandskap förlänades han hederstiteln professor.

Eftersom Finlands nationalmuseum är ett kulturhistoriskt museum hör det till dess uppgifter att i första hand presentera Finlands historia under en period av 9000 år. Museet samlar varken konst för konstens skull eller "gamla mästare". En liten grupp av den tidiga målarkonsten, vilken i huvudsak härstammar från fem olika privata samlingar hör i alla fall till samlingarna. De här konstverken har donerats till museet under 1920-1960-talen.

Det faktum att Nationalmuseet är ett kulturhistoriskt museum, betyder ändå inte att museet skulle samla på konst. Hurdan är då den konst som har införlivats med museets samlingar? Viktiga är porträtt och porträttminiatyrer av namnkunniga finländska personer, likaså topografiska bilder av Finland. Intresset för porträtt är stort speciellt i fråga om verk målade före medlet av 1800-talet, dvs. tiden innan fotografiet uppfanns.

Trots det här finns det i de historiska samlingarna - som omfattar tiden från medeltiden till våra dagar - gammal utländsk målarkonst, ca 60 verk. Den mest betydande enskilda konstsamlingen är samlingen i Cygnaei galleri, insamlad av professorn, skalden Fredrik Cygnaeus. Samlingen omfattar huvudsakligen inhemsk konst från 1800-talet. Cygnaei galleri, som ursprungligen varit Fredrik Cygnaeus villa belägen i Brunnsparken i Helsingfors, är ett av de äldsta konstmuseerna i Finland. Den mest betydelsefulla målningen med vintermotiv i Cygnaei galleri är Albert Edelfelts "Den brända byn" från år 1879, där det snöiga landskapet skapar bakgrunden för skildringen av dramat under Klubbekriget. I Cygnaei galleri finns Elias Muukkas målning "Ett månljust vinterlandskap i Lemi" (1877), ett landskap på konstnärens födelseort.

Muukkas målning är som konstverk mycket traditionsbunden och det har inte tagits med i samlingarna därför att det skulle vara dokumentärt som landskapsbild. Denna anspråkslösa och vardagliga version av ett för finländare bekant motiv känns nära, är hemtrevligt och tryggt. Den tidstypiska ramen gör konstverket till ett föremål som på ett förträffligt sätt berättar om tiden för dess tillblivelse.

Jouni Kuurne

Ett Vintrigt Landskap
Elias Muukka: Ett vintrigt landskap. Olja på duk, 1924.