Kemi landsförsamlings gamla kyrka på vintern

Månadens föremål - Januari 2014

I Emilia Appelgrens målning, signerad 1864, står Kemi landsförsamlings gamla kyrka i bakgrunden för en scen med bestyr under en solig vinterdag. Landsförsamlingens medeltida kyrka, den äldsta kyrkan i norra Finland, användes fram till 1780-talet då man ämnade bygga ut kyrkan. Planen övergavs dock och i stället byggdes i församlingen en ny stenkyrka som stod klar 1799. Den medeltida kyrkans klockstapel från 1751 revs 1795.

Den avslappnade uppriktigheten i den lilla (22 x 30 cm), näst intill miniatyrliknande genrebilden och dess sagoboksliknande stämning skapar en viss känsla av bekymmerlöshet. Genrebilden, som avbildar olika bestyr på en vinterdag - här är det fråga om skidåkning - med pyttesmå människogestalter skapar en avlägsen koppling till den holländska konstnärens Pieter Brueghels målningar från 1500-talet som skildrar barns lekar eller hans vinterlandskap - eller till t.ex. skridskoåkande människor i den holländska konstnärens Hendrick Avercamps vinterscener från 1600-talet.

Också i Emilia Appelgrens sceneri syns en liknande nederländsk, öppenhjärtig enkelhet. Tanken som ofta finns i bakgrunden för Brueghels verk, och utgör en hänvisning till litteratur, inte sällan till ordspråk, ett moraliserande budskap är dock främmande för denna bild - budskapet i Appelgrens målning skulle helt enkelt kunna vara "att njuta av vardagliga glädjeämnen" - fast flickan som har insvept sig i schalen knappast njuter av kylan.

Emilia Kristina Appelgren föddes i Pudasjärvi 1840 och dog 1935. Hon var dotter till länsprosten i Kemi, Gustav Wilhelm Appelgren och Carolina Matilda Heickell, och hennes bror var professorn, statsarkeologen Hj. Appelgren-Kivalo. Emilia Appelgren studerade teckning och måleri i Stockholm 1858-1862, till en början vid det dåvarande konstindustriella läroverket Slöjdskolan för bl.a. konstnärerna Tore Billing och Alfred Wahlberg. Hennes verk var utställda på Finska konstföreningens utställning åren 1864, 1867 och 1872.

I Nationalmuseets samlingar finns en stor samling målningar, bland vilka en central grupp utgörs av gamla landskapsmålningar som föreställer scenerier runtom i Finland. Sådana topografiska bilder vittnar om hur vårt land har förändrats till det yttre jämfört med tiden före fotograferingsmetoder hade utvecklats eller under fotografins tidiga år.
Ett konstverk kan vara naivistiskt eller till och med konstnärligt anspråkslöst, men ändå innehålla mycket intressant information. Landskapet som föreställer Kemi landsförsamlingskyrka förmedlar en levande bild av en uråldrig kyrka mitt i människornas alldagliga liv.

Utöver denna tavla har Emilia Appelgren målat två andra versioner av motivet Kemi landsförsamlings gamla kyrka. Nationalmuseet fick målningen som donation 1957.

Jouni Kuurne

Kemi landsförsamlings gamla kyrka på vintern