Sollampor

Månadens föremål - November 2006

Under de långa mörka vintermånaderna längtar människan efter ljus. Solljuset har ersatts med konstgjorda ljuskällor, som på ett eller annat sätt imiterar solljuset för att användas för såväl människor som rumsväxter.

En tysktillverkad Polysonn-Lampe från ett dödsbo i Helsingfors mottogs nyligen till samlingarna. Den torde härstamma från 1920-talet. Lampan har man haft att stå på bord och inuti den massiva stålkupan fanns en vanlig skruvsockel för en glödlampa. Inuti belysningsarmaturen finns en märkbart stor klar glödlampa på 200 W, tillverkad av Airam. Enligt information från Airam härstammar den från 1950-talet. Ursprungligen har dock anordningen haft en ultraviolettlampa, tillverkad av Osram, varför det är fråga om en alpsollampa. Med den vanliga glödlampan har den bara alstrat ett synnerligen klart ljus och stark hetta. Vi lyckades skaffa till samlingarna en ultraviolettlampa av originaltyp. Den ses på bilden, likaså förpackningen.

Alpsollampan är en lampa som avger ultravioletta strålar och som är avsedd för hemmabruk. Den har använts för att skaffa sig solbränna på konstgjord väg och är således ett slags förstadium till ett solarium. På grund av den ultravioletta strålningen måste den som använder apparaten använda speciella skyddsglas, för att ögonen inte skadas av strålningen. Användningen av alpsol skall inledas med mycket korta tidsperioder för att hud, som inte är van vid strålning, inte blir bränd. Behandlingstiden förlängdes varje dag i och med att ljusbehandlingen fortskred och i takt med att huden vande sig vid den ultravioletta strålningen.

Ursprungligen kommer alpsollampan från Tyskland, där den har marknadsförts med namnet Höhensonne, anordningens engelska namn är alpine sun, och på svenska talar man även om kvartslampa. Lampan uppfanns av fysikern och kemisten Richard Küch (1860-1915), som var verksam vid företaget Heraeus i Hanau. Uppfinningen patenterades år 1904.

Föremålet på den andra bilden är en ljusbehandlingslampa av Philips med två funktioner, UV + IR, dvs. den avger ultravioletta och infraröda strålar samt enbart IR, infraröda. Donatorn berättade att han fått lampan ungefär år 1970. Innanför locket finns anvisningar om tiderna för ljusbehandlingen med UV-funktionen. Till en början kan man under två dagar ta ljusbehandling under en minut, under den tredje och fjärde dagen två minuter, under den femte dagen tre minuter osv. På det här sättet kan man öka mängden småningom tills man uppnår maximitiden 15 minuter den femte dagen under femte veckan. Till anordningen hör ett tidsur. Dessutom blir man i anvisningarna påmind om att skydda ögonen med mörka skyddsglas som följer med anordningen. Enligt anvisningar bör avståndet till lampan vara 75 cm då den används.

Sådana här alpsollampor var i början på 1960-talet och 1970-talet moderna och skaffades till  många hem. Med lampan försökte man få en vacker solbränna eller åtminstone hålla kvar den som man skaffat sig under sommaren eller under en södernresa. Senare apparater, vilka vid sidan av det ultravioletta även alstrade infrarött ljus, användes i första hand för att ge lindring mot smärtor och värk.

Antti Metsänkylä