Ilandflutna föremål

Månadens föremål - Maj 2004

- Vems är den? flämtade mumintrollet när han hade hunnit fram.
- Ingens! sa muminpappan triumferande. Den har drivit iland på vår strand. Det är en present från havet!

(Tove Jansson, Trollkarlens hatt)


Havsstranden har alltid fängslat människan: Bortom havet finns okända trakter, främmande människor med underliga seder och bruk som vi inte känner till. Havet sköljer upp allt möjligt intressant på stranden - man kan aldrig veta vad sjöfarare har tappat i vattnet eller kastat i vattnet från en fjärran strand.

Som månadens föremål i maj presenterar vi fyra olika föremål som donerats till Nationalmuseet förra sommaren. De har drivit iland i skärgården i Kyrkslätt, varje föremål vart för sig på 1950- och 60-talen och hamnat på stranden till en sommarstuga, där sommargästerna har räddat dem och haft dem som prydnadsföremål i stugan. Då stugan såldes förra sommaren ville de inte lämna skatterna där, utan donerade dem till Nationalmuseet. Föremålen hör ihop endast genom den nämnda sommarstugan och dess ägare - deras ursprung och användning är okända. Alla föremål är fiskeredskap.

Sump. Det mest imponerande föremålet är en nästan 140 cm lång och ca 25 cm bred fisksump som ser ut som en kanot. Den har urholkats ur ett enda trästycke och där man har borrat runda hål i rader, på ca 8-14 cm avstånd från varandra. Sumpen är täckt med ett lock och har bogserats efter en fångstbåt. På det här sättet har man kunnat transportera levande bytesfisk t.o.m långa sträckor. När man gett sig iväg för att sälja levande fisk till avlägsna trakter har man i allmänhet använt speciella sumpbåtar, där det har rymts mycket mera fisk än i den här sumpen. I sumpens botten fattas en stor bit och locket har kommit bort, men föremålet har bevarats tillräckligt helt för att man skall kunna få en uppfattning om konstruktionen. Föremålet är det enda i sitt slag i Nationalmuseets samlingar.

Nätflöte. På bilden framtill i mitten. Det är drygt 60 cm långt och på vardera sidan har bokstäverna AÖ ristats in.

Ett litet fiskbesman (till vänster) har försetts med en måttskala av små spikar.

Öskaret är trots sin enkla konstruktion ett utmärkt prov på hantverksskicklighet. Det har gjorts av ett enda trästycke och har med sina handtag utformats till ett synnerligen stadigt och praktiskt föremål.

Antti Metsänkylä

Ilandflutna föremål från Kyrkslätt