Tommi-puukko - kniven från Kajanaland

Månadens föremål - Januari 2004

Tommi-puukko, som kommer från Hyrynsalmi, är ett exempel på finländsk skicklighet vad gäller tillverkningen av knivar, vilken nådde sin kulmen i slutet av 1800-talet. Kniven har ursprungligen varit både ett verktyg och ett vapen. Den senare utvecklingen har allt mera gått i riktning mot tillverkningen av knivar som verktyg. Olika knivmodeller uppkom lika många som knivsmederna. Ett gemensamt drag hos alla var att skaftet och eggen var ungefär lika långa som bredden av en handflata och att knivsryggen inte var vässad.

Kniven var ett allroundverktyg som man använde för att bearbeta trä, som matbestick, vid slakt av boskap eller villebråd, rensning av fisk, rakning av skägg, klippning av naglar osv. Etymologiskt kan puukko, som är det finska ordet för slidkniv, härledas från det finska ordet puu (trä) eller från det lågtyska "pook" som betydde en dolk som de tyska köpmännen använder.

På 1600-talet började man tillverka knivar industriellt. Till en början skedde tillverkningen vid järnbruken, t.ex. vid bruket i Fiskars och senare i slutet av 1800-talet i olika delar av landet t.ex. i Kauhava, som blev ett centrum för knivtillverkning. Till järnbruken skaffades yrkesskickliga personer från utlandet, även till Fiskars, där engelsmannen Thomas Woodward verkade som ledare för finsmidessmedjan under åren 1862-75. Driven av nödåren 1867-68 kom bysmeden Kalle Keränen från Hyrynsalmi kom till Fiskars för att gå i hans lära. Efter tre år återvände hand fullärd till hembyn Oravivaara och började där tillverka knivar som baserade sig på gamla, lokala modeller. Kalle fick heta Tommi efter sin lärofader Thomas och knivarna som han tillverkade kallades Tommi-knivar. Tillverkningssättet bevarades som en hemlighet inom släkten Keränen åtminstone ända till 1930-talet, då man började plagiera kniven först i Hyrynsalmi och sedan på andra håll i Kajanaland.

Den folkliga järnhanteringens långvariga tradition grundade sig på tackjärnshyttor där myr- och sjömalm förädlades. Hanteringen lades ner i slutet av 1800-talet och det innebar att Kalle var tvungen att skaffa stålet för knivarna från Snellmans järnhandel i Uleåborg. Konsten att tillverka järn fick nytt liv först på 1980-talet, då man byggde två tackjärnshyttor i Hyrynsalmi på basis av undersökningar som gjorts på området. I hyttorna tillverkades järn enligt gamla metoder. Av ca trettio kända hyttor i Hyrynsalmi kan den äldsta dateras 1000 år tillbaka i tiden, varför knivtillverkningen i Kajanaland har gamla anor åtminstone vad gäller råvaran.

Månadens föremål, Tommi-puukko, är tillverkad år 1989 av järn från Hyrynsalmi. Mannen bakom kniven är Kalle Keränens son, mästersmeden Seth Keränen, medlem av den Keränenska smedsläkten och president Urho Kekkonens "hovsmed". Han var redan 93 år gammal då han gjorde kniven men arbetade trots sin höga ålder varje dag i smedjan. Knivseggen, som är berömd för sin höga kvalitet är jämn på ryggsidan, saknar blodrand. Knivskaftet är gjort av masur från roten av sälg och har mässingsbeslag både upptill och nedtill. President Kekkonen som själv var hemma i Kajanaland var förtjust i Tommi-puukkon och bar ofta en sådan vid bältet under sina jakt- och fiskefärder. Han gav även tiotals knivar som minnesgåvor både i hemlandet och utomlands.

Risto Hakomäki

Mer information om knivar: http://www.puukkosivut.net/

Kainuun Puukko