Den första marken som sattes i omlopp

Månadens föremål - Mars 2019

Finlands bank, som vid den tiden verkade under namnet Wäxel-, Låne- och Depositions-Contoiret i Åbo, satte sina första sedlar i omlopp år 1812 i Åbo. Dessa var sedlar på 20, 50 och 75 kopek. Från och med 1819 tryckte den även sedlar i rubel. 

Enligt bestämmelserna från 1840 var Rysslands silvermyntfot för rubelsedlar gångbara betalningsmedel i Finland och de måste gå att växla till silvermynt även i Finland. Som en följd av Krimkriget åren 1853–1856 fördubblades den sedelstock som Ryssland hade i cirkulation. Detta gav upphov till en brist på växelpengar, eftersom människorna behöll växelpengarna i silver och använde endast papperspengar. Med anledning av bristen på växelpengar som uppkom var många inhemska fabriker och affärsrörelser tvungna att tillverka egna tillfälliga betalningsmedel. Via ett antal olika faser fick Finland år 1860 en egen myntenhet, mark, som indelades i hundra penni. Värdet på en mark var fastställt till en fjärdedels rubel.

För att underlätta bristen på växelpengar gav tsar Alexander II i ett meddelande i april 1860 order om att ett myntverk skulle grundas i Helsingfors. Myntverkets uppdrag blev att tillverka välbehövliga växelpengar i metall. Redan då förutspåddes att det ännu skulle gå år innan de första pengarna skulle kunna präglas. Först måste myntverket planeras och byggas innan det skulle vara redo att tillverka det första myntet. Som tillfällig lösning föreslogs att sedlar med lågt värde skulle sättas i omlopp för att underlätta bristen på växelpengar. I Finland skulle man ha velat tillämpa decimalsystemet på dessa sedlar, men enligt ett ryskt beslut skulle sedlarna motsvara värdet på den ryska rubeln. Som den första av dessa sattes 3-markssedeln i omlopp den 1 juni 1860 och den motsvarade till sin valör sedeln på 75 kopek som var i användning. Det handlar därmed om den första sedeln i mark som någonsin satts i omlopp i Finland. Finlands bank donerade vid sidan av denna sedel även den första 1-markssedeln som sattes i omlopp knappt två veckor senare till samlingarna vid Helsingfors universitets mynt- och medaljkabinett vilka nu ingår i Nationalmuseets samlingar. 

Jani Oravisjärvi

3Mk 1860 No1