Spåmans amulett

Månadens föremål - Februari 2019

Månadens föremål är en amulett tillverkad av små ben. Den har tillhört Noa Kaukungwa, en spåman från Ovamboland. Föremålet infördes i Nationalmuseets etnografiska samlingar 2015 när Finska Missionssällskapet donerade föremål till museet.  

Missionssällskapet fick föremålet redan 1932. Det införskaffades i Ovamboland, nuvarande Namibia, av missionären Emil Liljeblad som arbetade på Missionssällskapets arbetsfält i sydvästra Afrika 1900–1908 och 1912–1919.  

Föremålets ursprungliga ägare, spåmannen och helare Noa Kaukungwa, född i slutet av 1860-talet eller början av 1870-talet, omvände sig till kristendomen i medelåldern och gav samtidigt ifrån sig sina spåmansredskap.

I Missionsmuseets gamla guidebok spekuleras kring huruvida den lilla amuletten skulle vara gjord av ben från ett människobarn. I spekulationen kan man ana en okunskap och misstro mot ”hedningafolket” och dess seder. Senare har det fastställts att benen kommer från ett djur, sannolikt ben av katt- eller hundliknande rovdjur. 

Djurens kraft och egenskaper har överallt i världen lånats även till trosföreställningar och religioner. Noa Kaukungwas amulett och andra föremål tillverkade av djurmaterial visas på utställningen SPÅR som öppnas i Nationalmuseets pop upp-rum den 5 april 2019.

Pilvi Vainonen

Vksls291
Spåmans amulett. Bild: Ilari Järvinen. Museiverket.