Durga puja-altaret kom till museet i sin ursprungliga indiska förpackningslåda. Gudinnans gloria är avtagbar och med glorian på plats ökar skulpturens praktfullhet. Bild: Pilvi Vainonen, Museiverket.

Durga puja -altaret

Månadens föremål - August 2018

Samlingen från självständighetens tid fick i slutet av förra året en donation som belyser både det mångkulturella Finland och en viktig ritual inom hinduismen. Föremålet är ett altare som hör till hinduisk gudinna kulten. Föremålet var 2012–2017 ett viktigt heligt föremål i Durga puja-ritualen i föreningen Pujari Finland i Vanda.

Den tio dagar långa ritualen (puja) för dyrkan av gudinnan Durgā är populär bland annat i Bengalen. Många medlemmar i föreningen Pujari Finland kommer från det bengaliska kulturområdet som hör dels till Indien och dels till Bangladesh. I och med emigrationen har den årliga Durga puja-festivalen spridit sig från Sydasien till andra delar av världen.

Skulpturer som representerar gudomarna används i den hinduiska ritualen för att kalla till sig gudomarna och för att dyrka dem. Altaret med sina gudomsgestalter som museet fick till sin samling är modernt och tillverkat av glasfiber och faner. I de områden kulten ursprungligen kommer ifrån och utövas tillverkas skulpturerna traditionellt av halm och lera. Efter ritualen förstörs de genom att man sänker dem i en flod eller havet för att på så sätt skicka gudomarna tillbaka till sina heliga boplatser.

Den centrala gestalten i Durga puja är gudinnan Durgā som framför allt representerar ett moderskap som skyddar mot allt ont. Gudinnan avbildas ridande på en tiger eller ett lejon och hon har flera händer som håller i vapen och olika symboler, med vars hjälp hon avvärjer hot från alla håll. I altarcollaget är gudinnan omgiven av andra gudomar, till exempel gudinnorna Lakṣmī och Sarasvatī. Här finns även Durgās barn Kārttikēya med en svan och en påfågel vid sin sida samt Gaṇesha som har ett elefanthuvud. Han är guden för alltings början och det är denna gudom man alltid ska be till först av alla. Durgā trycker med sin vänstra fot ned vattenbuffeldemonen Mahisāsura och i förgrunden ligger ett buffelhuvud. Denna sinnebild av demonens avskurna huvud symboliserar det godas seger över det onda.

Altaret med sitt tak (pandal) visas för allmänheten på hösten när en småskalig utställning som presenterar Durga puja byggs upp i Nationalmuseets popup-rum. Här visas även andra föremål från Kulturernas museums samlingar som har med gudinnan att göra. Utställningen och dess kringprogram genomförs i samarbete med Helsingfors universitets discipliner museologi och Sydasienforskning. Durga puja visas den 16–28 oktober 2018.

Pilvi Vainonen

Durga 1
Img25 Small
Rituella skulpturer tillverkas av lera. Bishnupur, Västbengalen, Indien. Bild: Pilvi Vainonen, Museiverket.