Kuva 1 2007026 1

Landskapsmålningar från Viborg

Månadens föremål - Augusti 2022

Gården ligger vid stranden av Viborska viken. Dess park öppnar sig en vy mot staden, som badar i kvällssolens varma sken. Gårdens trädgård är redan i skuggan, men kvällen är säkerligen varm. Trädgårdens mörkgröna lummighet och rosorna, liljorna och de höga blåa stormhattarna som blommar där, tyder på att det är sensommaren. Trädgårdsmästaren vattnar blommorna, kanske för att avsluta en het dag. Vid trädgårdsbordet i skuggan av en stor björk sitter tre kvinnor med sina hundar och dricker te ur vita porslinskoppar. Det är sommarkväll år 1847.

I Finlands nationalmuseets samlingar skaffades under åren 2007 och 2009 två landskapsmålningar, som ursprungligen kom från samma plats, och så här möttes deras vägar igen. Tillsammans fångar dessa målningar det somriga landskapet och stämningen från Horttana gård vid stranden av Viborska viken. En av målningarna föreställer själva gården och den andra landskapet från gården mot Viborg. Även i Viborg-målningen finns ändå en del av gårdens trädgård, och en stämningsfull kvällsstund från sensommaren 1847 som beskrivs ovan.

I målningarna fästes uppmärksamheten på exakta detaljer, som i verket som föreställer gårdens huvudbyggnaden, på det öppna fönstret, personen som står på balkongen, raden av bodar och figurerna som stökar vid bodarna och i strandvattnet. Horttana gård finns inte längre, men ett foto av gården som tagits av Signe Brander år 1912 är än i förvar. Genom att jämföra fotot med målningen ser man att målaren har avbildat byggnaden mycket noggrant, till och med detaljerna.

Niels Grönbek Rademacher

En dansk konstmålare Niels Grönbek Rademacher (1812–1885) har gjort målningarna år 1847. En av målningarna föreställer en båt på havet, vars akter bär Danmarks flagga – kanske som en hänvisning till målaren. Rademacher kom till Finland på 1840-talet på inbjudan av ägaren till Monrepos Paul Nicolay och målade både Monrepos, också bl.a. gårderna Herttuala och Horttana samt några porträtt. Förutom Horttanas dubbellandskap målade Rademacher även andra motsvarande målningspar, därav har Finlands nationalmuseets samlingar anskaffat målningar som föreställer sommarvillan Markovilla och dess omgivning. Rademacher agerade huvudsakligen i Viborg och dess omgivning och återvände till Danmark i slutet av 1840-talet.

Gården Horttana och släkten Jaenisch

Horttana gård i Alasommee by ägdes sedan 1770-talet släkten Alfthan. I början av 1800-talet var husbonden Abraham Fredrik Alfthan (1788–1842) som även hade arbetat som förvaltare på Monrepos. Ändå förlorade han Horttana i ett kortspel, och på 1830–1840-talet ägdes gården av släkten Jaenisch, som Alfthans son Carl Johan köpte gården tillbaka från till släkten Alfthan ca 1856.

Släkten Jaenisch var på 1700-talet och i början av 1800-talet en av Viborgs förnämsta släkter av tyskt ursprung. Många av släktens medlemmarna hade framgång som handlande, och särskilt under senare hälften av 1700-talet var de starkt representerade i stadsförvaltningen. På 1800-talet fortsatte en del av släkten som handlande, men en del blev till sist tjänstemän eller skapade en militär karriär.

I målningen sitter vid Horttanas trädgårdsbordet alltså uppenbarligen kvinnorna av släkten Jaenisch och dricker te. Kvinnan som sitter till vänster torde vara Helene Elisabeth Jaenisch, av det att döma att figuren ser helt lika ut som figuren i familjeporträttet som målats av familjerna Jaenisch och Hackman. Även familjeporträttet har målats av Niels Grönbeck Rademacher, och det torde vara från någorlunda samma period som landskapsmålningarna. I familjeporträttet sitter Helene Elisabeth Jaenisch vid bordet till höger, med hunden vid fötterna som ser helt lika ut som hunden som vid fötterna av personen i trädgårdsbilden. Den yngre kvinnan som sitter bakom trädgårdsbordet torde vara Helene Elisabeths dotter Helene Sofia ”Lolinka” Jaenisch, som sitter bredvid sin mor även i familjeporträttet. Kvinnan som sitter till höger och använder en imponerande samovar kan inte identifieras med säkerhet.

När man tittar närmare märker man att det finns även en annan, mörkbrun hund i bilden, som sitter vid bordet på bänken på höger. Hundarna har alltså tydligt varit viktiga för familjen Jaenisch, då de även har tagits med i målningarna. Ett lite ovanligare sällskapsdjur syns vara under bordet – den vita figuren ser ut som en anka eller en gås. Tittaren kan bara stanna och undra, vilken slags berättelse det kan ha handlat om!

Satu Frondelius

Litteratur:

Signe Brander Suomen kartanoissa, red. Irma Lounatvuori och Sirkku Dölle. SKS 2008.

Släktbok. Ny följd I:1. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland (286). 1941.

Ulla Ijäs, Talo, kartano, puutarha. Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa. Turun yliopiston julkaisuja 402. Turku 2015.

Kuva 1 2007026 1
Horttana gård, Niels Grönbek Rademacher 1847 (H2007026:1). Bild: Museiverket.
Kuva 2 2007026 1 yksityiskohta
Huvudbyggnaden i Horttana gård, en detalj i målningen som föreställer Horttana gård. Bild: Museiverket.
Kuva 3 2009104
Viborgs stad sedd från Horttana gård. Niels Grönbek Rademacher 1847 (H2009104). Bild: Museiverket.
Kuva 4 2009104 yksityiskohta
En detalj från landskapsmålningen som föreställer Viborg, trädgården av Horttana gård. Bild: Museiverket.
Kuva 5 Horttanan kartano small
Huvudbyggnaden på Horttana gård, Signe Brander 1912.
Kuva 6 HK10000 6209
Del av familjen Jaenisch och Hackman vid spelbordet i Viborg. Från vänster: Johan Fredrik Hackman, Dorothea Elisabeth Jaenisch (Frese), Maria Jaenisch, Nikolaus Jaenisch, Julie Sophie Hackman (Jaenisch), Helene Sophie Jaenisch, Helene Elisabeth Jaenisch, Magnus Jaenisch. Målning i privat ägo, bild Museiverkets Bildsamlingar.