En kataklès resa Dahomey – Paris – Helsingfors

Månadens föremål - Februari 2022

Föremålen i Finlands Nationalmuseums etnografiska samling kommer från hela världen – från alla kontinenter och många länder och samhällen, även från kulturer som redan har försvunnit eller förändrats. Med tiden bildas för föremålen en egen historia som börjar redan med tillverkningen och föremålen kan förflyttas mellan platser genom en mängd olika utbyten. För månadens föremål började resan från dess ursprungliga ort i Västafrika år 1892 till följd av ett fälttåg.

Hösten 2021 fick Nationalmuseet en förfrågan från Frankrike. En redaktör vid Radio France International hade i systemet för Musée du quai Branly, etnografiskt museum i Paris som presenterar konst och kultur från Afrika, Asien, Oceanien och Amerika, hittat en uppgift, enligt vilken en sittmöbel av trä skulle ha flyttats från Frankrike till Kulturernas museum i Helsingfors. Sittmöbeln som kallas kataklè härstammar från Benin i Västafrika.

Kulturernas museum var ett etnografiskt museum som ingick i Finlands Nationalmuseums museifamilj. Museet hade sin verksamhet i Tennispalatset i Helsingfors från 1999 till 2013, då verksamheten flyttades tillbaka till Nationalmuseet. Under denna period hade man dock varken lånat eller bytt till sig något föremål likt detta, och den enda utställningen som hade koppling till Västafrika visade en samling samtida föremål som förvärvats av den finländska Eila Kivekäs.

Trots detta kunde den efterfrågade kataklèn hittas i vår samling, även om Nationalmuseet hade tagit emot föremålet redan 1939, strax före andra världskriget. Vid denna tid hade Nationalmuseet och Musée de l’Homme i Paris bytt föremål sinsemellan och sittmöbeln skickades från Frankrike till Finland med 58 andra utomeuropeiska föremål. Musée de l’Homme är ett antropologiskt museum, och de flesta samlingarna vid Musée du quai Branly som invigdes 2016 härstammar härifrån. Man lyckades få reda på att sittmöbeln (VK5301:22), som är snidad av ett enda trästycke, härstammar från den administrativa staden Abomey i kungadömet Dahomey som låg i nuvarande Benins område och att den har tillhört majoritetsbefolkningen i området, fon-folket.

Kataklè betyder trebent sittmöbel. Den användes bland annat vid kungens kröning för att symbolisera samarbete, stabilitet, ledarskap och styrka. Med sittmöbeln följde ingen information om vilken kung den hade tillhört, men om dess användningsändamål nämndes följande: Siège tripode réservé aux chefs comme assise ou au roi pour poser ses pieds, eller trebent sittmöbel, som användes av hövdingarna för att sitta på eller av kungen att vila sina fötter på.

Detta är alltså ett betydelsefullt föremål som högtstående personer har använt som sittmöbel eller fotpall. Den egentliga tronen var hög och dekorativ, men också kataklèn är ett ceremoniellt objekt med ett symboliskt värde som förenar folket.

VK5301 22 fix
Kataklèn som kom till Nationalmuseet från Frankrike 1939. Bild: Markku Haverinen, Museiverket.

Från kröningar till andra världskriget

Redan i slutet av 1800-talet, under oroligheterna i samband med koloniseringen av Dahomey och övriga Västafrika, hade kataklèn lösgjorts från sitt ursprungliga sammanhang och innebörd. Det andra kriget mellan Frankrike och Dahomey ägde rum 1892–1894, och 1892 överlämnade general Alfred-Amédée Dodds, som var befälhavare för de franska styrkorna i Dahomey, sittmöbeln till samlingarna vid etnografiska museet Trocadéro i Paris.

Trocadéro var föregångaren till Musée de l’Homme. Musée de l’Homme, den andra parten i föremålsbytet, hade invigts i samband med världsutställningen i Paris 1937, bara två år före föremålsbytet med Finlands Nationalmuseum ägde rum.

Under gångna årtionden var föremålsbyten och inköp från andra museer vanliga sätt att utöka samlingarna. Syftet med de internationella bytena var att presentera världens kulturer så brett som möjligt, även kulturer från områden dit det egna landets verksamhet inte sträckte sig. Också Finlands Nationalmuseum har skickat finska och samiska föremål till museer runtom i världen och genom både byten och inköp förvärvat etnografiskt och arkeologiskt material till exempel från Grönland, Australien och Nordamerika. Förutom Musée de l’Homme har man idkat bytesverksamhet och köpt föremål bland annat av Museum für Völkerkunde, The Australian Museum, Peabody Harvard Museum och Nationalmuseet i Danmark. Till Frankrike skickades i slutet av 1938 bland annat en kantele samt folkliga verktyg och kärl. Bland föremålen fanns ett tiotal samiska artefakter. Tanken var att vid sidan om den utomeuropeiska samlingen även få franska föremål till Finland, men andra världskrigets utbrott förhindrade en ny försändelse.

Dodds Abomey
General Dodds i Abomey i november 1892. I framgrunden kan man bland de andra föremålen se kataklèn. Bild: The New York Public Library, Digital Collections.

Ändrad riktning – föremål återvänder

Sedermera har många föremål och samlingar rört sig i motsatt riktning. Debatten om att återföra etnografiska föremål till sina ursprungliga platser och till sina ursprungliga ägares ättlingar blev allt intensivare efter andra världskriget. För att begränsa exporten och återlämna föremål började man ingå nationella och internationella avtal och formulera lagar och etiska koder.

Man har också börjat återlämna föremål. En viktig händelse för Finlands Nationalmuseum i detta avseende var återlämnandet av den samiska samlingen till Samemuseet Siida förra året, och år 2020 återlämnades kvarlevorna efter Puebloindianernas förfäder och begravningsföremålen som ingick i Mesa Verde-samlingen som bildades i samband med arkeologiska utgrävningar 1891.

Diskussionerna om återlämnandet av föremål som förts ut från Västafrika har pågått länge, inte bara mellan länder utan även på internationell nivå. I Frankrike bestämde man sig 2018 att rekommendera omfattande återlämnande av afrikanskt kulturmaterial, och 2007 inrättades den internationella arbetsgruppen, The Benin Dialogue Group med uppgift att hantera återlämnandet av föremål som förts till Europa från det nuvarande kungadömet Benin i Nigeria och spridits till flera museer och samlingar. Gruppen förhandlar i första hand om återlämnandet av de kungliga metallföremålen som de brittiska trupperna plundrade under fälttåget 1897. Trots namnet härstammar dessa föremål från kungadömet Benin som låg i nuvarande Nigeria, inte från den nuvarande republiken Benin, där Dahomey var beläget.

Segu Wikipedia c
Länderna i Västafrika på 1700-talet.

Den kataklè som hamnade till Finlands Nationalmuseum var inte det enda föremålet som general Dodds tog i sin besittning i Dahomey. Under krigsföringen mellan Dodds och kung Béhanzin av Dahomey, i november 1892, uppstod en brand i de kungliga byggnaderna i Abomey, varvid de franska trupperna förde ut en mängd föremål från byggnaderna. Under de följande åren levererade Dodds en samling på 26 föremål till Trocadéro-museet. Samlingen som var känd under namnet Trésor de Béhanzin – skatter från Béhanzin – återlämnades till Republiken Benin i slutet av förra året. Bland dessa föremål fanns bland annat både en tron som tillhört tre andra kungar och kung Béhanzins kataklè.

Ursprungligen var antalet föremål emellertid 27. Till Paris anlände utöver av Béhanzins kataklé ytterligare en kataklé som 45 år senare skickades till Finland. Detta föremål hade på Musée de l’Homme fått numret 71.36693, medan Béhanzins kataklé hade numret 71.1895.16.13, där även året för diarieföringen ingår. Om sittmöbeln, som vid Finlands Nationalmuseum fick numret VK5301:22, inte hade bytts mot en ”blandad samling finska föremål” år 1939, skulle antalet föremål som Frankrike återlämnade till Benin förra året troligen ha varit 27.

Vi är just nu i färd att påbörja ytterligare utredningar i samarbete med Musée du quai Branly. Vi hoppas att vi i Frankrike kan hitta mer information om orsakerna till att man beslutade att skicka just detta föremål till Finland med bytessamlingen och om vilka andra dokument om dess historia som eventuellt går att hitta. Därefter är frågan om det är möjligt att återlämna föremålet till Benin, till exempel när det historiska museet som byggs i den gamla administrationsstaden Abomey står färdigt.

Pilvi Vainonen

Källor och länkar

Abomey Museum: Promoting Historical and Cultural Heritage in Benin. Agence Française de Développement. https://www.afd.fr/en/carte-des-projets/abomey-museum-promoting-historical-and-cultural-heritage-benin

Beaujean-Baltzer Gaëlle 2007. Du trophée à l’œuvre : parcours de cinq artefacts du royaume d’Abomey. In: Gradhiva, Revue d'anthropologie et d'histoire des arts, 6, 2007, p. 70–85. https://journals.openedition.org/gradhiva/987

Béhanzinin aarteet. Wikipedia. https://fi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9hanzinin_aarteet

Patrimoine culturel / Patrimoine materiel. Portail culturel du Bénin. http://portail-culturel.com/patrimoine-culturel/patrimoine-materiel

Sarr Felwine and Bénédicte Savoy 2018. The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics. http://restitutionreport2018.com/sarr_savoy_en.pdf

Restitution de 26 œuvres à la République du Bénin. Musée du quai Branly Jacques Chirac. https://m.quaibranly.fr/fr/collections/vie-des-collections/actualites/restitution-de-26-oeuvres-a-la-republique-du-benin/

Royal Palaces of Abomey. UNESCO. https://whc.unesco.org/en/list...

Vainonen Pilvi 2019. Kysymyksiä kulttuuriperinnön repatriaatiosta. In: Kulttuurista perinnöksi. https://www.kulttuuristaperinnoksi.fi/2019/kysymyksia-kulttuuriperinnon-repatriaatiosta

26 oeuvres inédites de retour dans leur pays d’origine près de 130 ans plus tard. Les trésors royaux du Bénin. https://tresorsroyaux.bj/

Bildkällor

Kartor: Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/place/Benin

Teckning: General Dodds i Abomey i november 1892. The New York Public Library, Digital Collections, image ID 1163135, strucID 1163135. https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47de-0f93-a3d9-e040-e00a18064a99

Karta: Länderna i Västafrika på 1700-talet. Africa de l'Oèst a la fin dau sègle XVIII. CC BY-SA 4.0 https://fi.wikipedia.org/wiki/Segu#/media/Tiedosto:Africa_de_l'O%C3%A8st_(fin_s%C3%A8gle_XVIII).png