Bild: Ebba von Pfaler, Museiverket.

Psalmbok på ndonga

Månadens föremål - Oktober 2022

Till Finlands Nationalmuseums etnografiska samling donerades nyligen en psalmbok på ndonga, som hade hittats i kvarlåtenskapen av sjuksköterskan Ebba Maria von Pfaler, som hade arbetat i Owamboland. Von Pfaler hade en lång karriär på Finska Missionssällskapets arbetsfält i norra Namibia i nästan 22 år.

Den anspråkslösa, träklädda och vattenskadade psalmboken öppnar en vy till Namibia för över hundra år sedan och till landets senare skeden. Redan i slutet av 1860-talet etablerades en förbindelse från Finland till det dåvarande Owamboland, då fem missionärer från Finska Missionssällskapets nya missionärsskola reste till sydvästra Afrika. En av dem var Martti Rautanen (1845–1926), som blev regionens långvarigaste finländska missionär och en mångsidig självlärd vetenskapsman. Bland annat samlade och katalogiserade han den etnografiska samlingen på över hundra föremål som anskaffades till Finlands Nationalmuseum (då Statens historiska museum) redan 1892.

Ndonga är en dialekt av bantuspråket oshiwambo och har mer än 800 000 talare. De olika dialekterna av oshiwambo talas i norra Namibia och Angola, och förutom ndonga är det bara kwanyama som har en standardiserad ortografi, det vill säga ett skriftspråk. Ndongas skriftspråk upprättades av just Martti Rautanen, och han blev klar med den första översättningen av Nya testamentet på ndonga 1903, även om översättningsarbetet redan hade påbörjats nästan tjugo år tidigare. Översättningen av psalmboken blev klar 1892 och Gamla testamentet på Ndonga blev färdigt 1920.

Kråkspårsanordning

Det är detta samband som gör den lilla psalmboken (VK6518) som donerats till Finlands Nationalmuseum meningsfull. Det trycktes 1941 i Oniipa i kungadömet Ondonga i norra Namibia. Finska Missionssällskapet grundade en missionsstation i Oniipa 1872, och tryckeriet för missionen inleddes 1901. Idag är Oniipa det administrativa centret för den evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia.

Namnet på tryckeriet på ndonga var oshinyanyangidho, en ”kråkspårsanordning” eller ”anordning för att skriva ut en kråkas fotavtryck på papper”. Ett kors är graverat på psalmbokens framsida av trä och en törnekrona på baksidan.

Sjukvård som en form av missionsarbete

Psalmbokens ursprungliga ägare, sjuksköterskan Ebba von Pfaler (1902–1976) arbetade i Owamboland 1934–1947 och 1950–1957. Sjukvård var en vanlig form av arbete på många missioner runt om i världen (medical mission). Finska Missionssällskapet hade också öppnat ett sjukhus i Onandjokwe nära Oniipa 1911, och även flera andra kliniker öppnades.

I praktiken fungerade västerländsk medicin och lokala behandlingsformer och föreställningar ofta sida vid sida, och västerländska medicinutövare kunde också ses som helare. I Namibia fick sjukvården senare en politisk dimension i korsdraget mellan Sydafrika, som dominerade landet, och den namibiska självständighetsrörelsen Swapo. Namibia blev självständigt 1990, och nu fortsätter sjukhuset i Onandjokwe sin verksamhet under statens förvaltning. Det finns också ett litet museum i anslutning till sjukhuset.

Ebba von Pfaler kallade sitt arbetsfält i Owamboland hem. Efter sin semester i Finland skrev hon till tidskriften Viesti, utgiven av föreningen för kristna sjuksköterskor 1953, följande:

Mina hjärtliga hälsningar från denna avlägsna bergsgrotta. Jag har varit hemma i nästan två månader efter en härlig, uppfriskande semester.”

”En noshörning besökte grannbyn. Den trampade en man i småbitar. Den andre överlevde, men han var en blodig massa, så jag visste inte var jag skulle sy och binda honom först. Mirakulöst nog återhämtade han sig, och det fanns ingen allvarlig infektion förutom i ett ben med en öppen fraktur. [- - - ] Det tråkiga är att jag inte har några sjukstugor än, utan patienterna ligger under träden längs bergssluttningarna. Nu under regnperioden kan de även få malaria och i många fall pneumoni vid sidan om andra problem. Jag hoppas dock att få åtminstone ett par stugor snart. Lokalbefolkningen består endast av fem poliser och en halvvit tolk, var och en med sin familj. Deras stugor är för små för att rymma sjuka människor och deras familjer.”

”Det finns en hel del rovdjur ute nuförtiden, till exempel ormar och stora svarta skogsskorpioner, varför jag inte längre har varit ute på en promenad i skymningen. Ett lejon tog sex kor från grannens fägård på natten till söndagen. Jag tror att det fortfarande håller till i omgivningen, för det har funnits färska spår på många morgnar. Förra måndagen, när jag njöt av en härlig gryning i morgonsvalkan, skrek det mycket högtidligt några gånger och hyenorna och schakalerna följde med.”

Jag har det bra här! Jag är omgiven av Herrens nåd och kärlek, och under postdagar värmer vännernas kärlek hjärtat och uppmuntrar åter till ävlan.”

En del av nationalsamlingen

Finlands Nationalmuseums etnografiska samling innehåller texter av olika religioner – manuskript och tryckt litteratur – från hela världen, och översättningar av Bibeln och annan kristen litteratur på olika språk är en del av denna helhet. Även psalmboken på ndonga öppnar upp en levande vy till både Namibias historia och nutid och också till det 150-åriga förhållandet mellan Finland och Namibia. Dessutom kombineras den med Martti Rautanens samling, som redan var en del av Finlands Nationalmuseums etnografiska samling, och den omfattande samling av föremål och fotografier från Finska Missionssällskapets arbetsfält som donerats till staten i samband med stängningen av Missionsmuseet 2015.

Pilvi Vainonen

Källor

Ambomaan kokoelma. Martti Rautanen's Ambo Collection. 1983. Museovirasto.

Kananoja Kalle 2019. The Finnish Medical Mission in Owambo and Kavango, 1900–2010. In: Intertwined Histories – 150 Years of Finnish–Namibian Relations. University of Turku. https://sites.utu.fi/intertwin...

Peltola Matti 1994. Martti Rautanen. Mies ja kaksi isänmaata. Suomen Lähetysseura. Kirjapaja.

Viesti 3/2003. Viestin vuosikymmenet. Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura SSKS ry.

Video: Onandjokwe Hospital, a national treasure, One Africa TV, 17.12.2019. Öppna här.

Samlingar

Etnografiska föremål som samlats in av Martti Rautanen, Finlands Nationalmuseum, se FINNA: https://finna.fi/Search/Result...

Fotografier från Owamboland i Finska Missionssällskapets fotografisamling, Museiverket, se FINNA: https://finna.fi/Search/Result...

Tack

Maarit Viitala

Onandjokuen sairasmajoja
Välbehövliga sjukstugor i Onandjokwe. Namnet betyder "plats för vildgäss". Bild: Ebba von Pfaler, Museiverket.
Ombalantun sairaala
Ombalantu sjukhus, grundat på 1930-talet. Bild: Ebba von Pfaler, Museiverket.