Dräkten som president Tarja Halonen bar på presidentinstallationen

Månadens föremål – September 2022

President Tarja Halonen donerade Finlands nationalmuseum sin tvådelade svarta dräkt som hon använde på sin presidentinstallation. Även kläder är symboler för makt som hör samman med statliga och politiska historiska vändpunkter.

Tarja Halonen hade bakom sig en lång och betydelsefull karriär när hon valdes till republiken Finlands president år 2000. Halonen var den första kvinnan i Finland som tillträdde ämbetet som president.

När valresultatet var klart kommer jag ihåg den stunden på folkets hus när det strömmade in massor av människor. Barn och vuxna och väldigt många kvinnor. Och då kom detta [budskap] från kvinnorna att det här är viktigt. Och till exempel för små flickor var det här en alldeles otroligt viktig sak. President Tarja Halonen 27.1.2022

Presidentens festdräkt förnyades

Presidentens festdräkt på statliga evenemang har fram till Tarja Halonens mandatperioder varit frack. Frackens motsvarighet hos kvinnor är aftonklänningen. Sådana används inte på dagstillställningar så Tarja Halonen beslöt sig att på presidentinstallationen använda en tvådelad dräkt av ylletyg. Den motsvarade de dräkter som används på akademiska dagstillställningar.

Det var en mycket praktisk [fråga] hur en kvinna skulle klä sig på denna installationsceremoni.

Dräkten till presidentinstallationen designades av Ilona Pelli. Jag anser att det blev en dräkt i min smak även om den tillverkades mycket snabbt. Hon designade på eget initiativ även en lång svart jacka som passade till dräkten. Och den kom verkligen till användning. President Tarja Halonen 27.1.2022

På presidentinstallationsdagen 1.3.2000 fanns det här och där ännu snö på marken och delar av festligheterna, såsom inspektionen av hederskompaniet, ägde rum utomhus.

Dräkten och utmärkelsetecknen som symboler för makt

Republikens president representerar staten vid ceremonier och på festtillställningar. Till festdräkten hör utmärkelsetecken som betonar presidentens höga position och makt. Den som valts till president får Finlands alla tre officiella riddarordens utmärkelsetecken när han eller hon tillträder ämbetet. De tunga och stora utmärkelsetecknen är designade för männens festdräkter.

De är så tunga att de tänjer och drar och sliter sönder ett tunnare tyg på vilken som helst kvinnlig festdräkt. För mig tillverkades det faktiskt ihåligare och lättare modeller. Men de hann inte bli klara i brådrasket [för presidentinstallationen]. På insidan sattes ett på sätt och vis grytlappsliknande tyg som de fästes vid så att de inte skulle dra tyget illa. President Tarja Halonen 27.1.2022

President Tarja Halonen bar på sin första presidentinstallation även det breda gula bandet. Av det gjordes senare en smalare version som bättre passar till en kvinnlig dräkt.

Utmärkelsetecknen har inverkat på stil- och materialvalen för president Halonens festdräkter eftersom alla tyger inte håller för vikten av ens de lättaste utmärkelsetecknen.

För en kvinnlig president är den [dräkten] alltid endast en bas för dessa makttecken om man kan säga så. Om dessa riddarordnars tecken. Presidenten är alla riddarordnars [stor]mästare. President Tarja Halonen 27.1.2022

Utmaningarna med festdräkten och utmärkelsetecknen är ett konkret exempel på vad man kan ställas inför när man tillträder en uppgift som förut inte har haft varierande representanter. När man sedan har tänkt om kring dessa maktsymboler, har man banat väg för nästa kvinnliga president.

Maria Ollilla

[kuva 4] Finlands tre riddarordnar är Frihetskorsets orden (FrK), Finlands Vita Ros´orden (FVR) och Finlands Lejons orden (FLO). På officiella fester bär presidenten FVR:s storkors i en kedja på bröstet och Frihetskorsets storkors på det gula bandet. Kraschanerna fästs på festdräkten på vänstra sidan så att FVR:s kraschan är överst och under den FrK:s och FLO:s kraschaner från vänster till höger. President Halonens utmärkelsetecken var utlånade till Finlands nationalmuseum för fotografering. Bild: Soile Tirilä, Museiverket.

Källor:

Intervju 27.1.2022, president Tarja Halonen.

Muntligt meddelande i samband med donationen 26.1.2022, servicechef Berit Mäkinen, Republikens presidents kansli.

Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar: Ordenshandbok 2019

Ytterligare information:

YLE Areena 1.3.2012: Tarja Halonen astuu virkaansa 2006 (på finska)

YLE Arkivet 7.9.2007, uppdaterat 10.3.2022: Presidentin virkaanastujaiset 2006 (på finska)

President Halonens biografi på Finlands nationalbiografis webbplats (på finska)

2 puku ja kunniamerkit Soile Tirilä
Servicechef Berit Mäkinen på Republikens presidents kansli berättade i samband med att dräkten donerades att utmärkelsetecknen fästs på kvinnans dräkt först när den är påklädd. Platsen för varje utmärkelsetecken är noggrant bestämd. Kedjan sys med några stygn på rätt plats på dräkten och tas lös med en sprättare. Bild: Soile Tirilä, Museiverket.
3 IT162 Matti Kilponen
”Den [dräkten] är riktigt trevlig. - - - Och jag gillar att den är asymmetrisk för det balanserar kraschanerna på ett trevligt sätt. President Tarja Halonen 27.1.2022. President Halonen använde dräkten på sina båda presidentinstallationer, på sin efterträdare Sauli Niinistös presidentinstallation och till exempel vid tillställningar på universitetet. Bild: Matti Kilponen, Museiverket.
4 puku ja kunniamerkit Soile Tirilä
Finlands tre riddarordnar är Frihetskorsets orden (FrK), Finlands Vita Ros´orden (FVR) och Finlands Lejons orden (FLO). På officiella fester bär presidenten FVR:s storkors i en kedja på bröstet och Frihetskorsets storkors på det gula bandet. Kraschanerna fästs på festdräkten på vänstra sidan så att FVR:s kraschan är överst och under den FrK:s och FLO:s kraschaner från vänster till höger. President Halonens utmärkelsetecken var utlånade till Finlands nationalmuseum för fotografering. Bild: Soile Tirilä, Museiverket.