Knytningsrock

Månadens föremål - Maj 2023

Månadens föremål för maj är en knytningsrock från Joutseno. Den lades till Finlands nationalmuseums samlingar senast 1889.

Kekka dvs. nyytinkirukki (knytningsrock)

Knytningsrocken användes för knyppling av knytning, speciellt i Karelen. Även i Joutseno samt i Ingermanland söder om Karelen och Tartu har likadana knytningsrockar använts. Rockens stomme består av ett L-format trästycke, där en dyna är fastsatt i trästyckets övre del som knyppelunderlag. Knypplaren sitter på det kortare trästycket.

Karelska knytningar

Knytningarna är täta spetsar som liknar ett band. I dokument användes benämningen knytning om spetsar ända fram till slutet av 1600-talet. I Karelen omformades benämningen på folkspråk till formen nyytinki. Knytningarna gjordes med knypplingsteknik utan mönster. Pinnarna var träbitar som svarvats av en kvist och urholkats för att skapa plats åt tråden. Trådarna är ofta färgade.

Knytningar användes speciellt i karelska dräkters förkläden och huvuddukar samt i handdukar och små dukar, näsdukar. Det fanns regionala skillnader i karelska knytningar. Ranta, Kexholm, Äyräpää och Jäskis socken på Karelska näset hade alla sin egen knytningsstil. Till exempel i Kexholm socken användes dekoration i allmänhet bara i fållen. I Jäskis socken däremot dekorerades förklädena genomgående med vävda spetsränder och knytningar. Knytningarna fästes också på förklädena på olika sätt i olika socknar.

Knytningar på Finska vikens utöar

I Finska viken framställdes knytningar speciellt i Tyterskär och därifrån beställdes de bland annat till Lövskär och Seitskär. Till kvinnors klädsel på öarna hörde en löst sittande, kort blus, ”yliset”, som dekorerades med färggranna knytningar. De äldsta knytningarna var rödvita.

På öarna användes en ringformad knypplingsdyna som knypplingsunderlag. Stommen bestod av en ring gjord av trä, på vilken det fanns kärrmossa och vadmalstyg. Man behövde inte ta loss arbetet från dynan, så det var lätt att ta med sig ringen till exempel på fisketurer. När man knypplade satte man knytningsdynan till exempel i en träbalja eller band den i en bindtjuga.

Man kan titta på knytningar i Finlands nationalmuseums samlingar i Finna.

Kerttuli Hoppa

Källa

Pentikäinen, Inga, Leimulahti, Irma 2004. Nyytinki. Barbara Fay Verlag.

001
Knytningsrock från Joutseno, lades till Finlands nationalmuseums samlingar senast 1889. Bild: Ilari Järvinen, Museiverket 2017.
002
Knytningsförkläde från Kexholms socken, framställt före år 1883. Bild: Ilari Järvinen, Museiverket 2019.
003
Knytningsförkläde från Jäskis, lades till Finlands nationalmuseums samlingar år 1934. Bild: Museiverket.
004
Amalia Halli från Tyterskär arbetar med knytning på en knytningsdyna. Trådarna har fästs vid pinnar av trä. Bild: Tyyni Vahter, Museiverket 1931.