Sober curious -fenomenet

Månadens föremål - Augusti 2023

Våren 2023 arrangerades kursen Levande material vid ett samarbete mellan Finlands nationalmuseum och Helsingfors universitet. På kursen bekantade sig studerandena med Finlands nationalmuseums dokumentation av nutiden och genomförde gruppuppgifter om ämnet. Ett av dokumentationsobjekten för studerandena var förändringarna inom finsk alkoholkultur ur sober curious- fenomenets perspektiv.

Vad skulle du spara från detta ögonblick i museets samlingar?

Under kursen diskuterade studerandena tillsammans vad som skulle vara meningsfullt att förvara i Finlands nationalmuseums samlingar. Utifrån sina idéer planerade och genomförde kursdeltagarna ett dokumentationsprojekt om nutida fenomen. Ämnena som skulle dokumenteras baserades på studerandes egna reflektioner om vilka fenomen som skulle vara värda att föreviga i museets samlingar och hur dessa fenomen materialiseras.

Studerandena föreslog sober curious- fenomenet som ett av dokumentationsobjekten, vilket innebär att minska eller sluta använda alkohol samt en nyfiken och avslappnad inställning till nykterhet. Fenomenet kan också förstås bredare som ett ifrågasättande av den egna alkoholkonsumtionen och alkoholens roll i samhället.

Bakom studerandenas förslag låg tanken att dokumentera förändringarna i finsk alkoholkultur de senaste åren: Val av nykterhet har visat sig bland unga genom en minskad alkoholkonsumtion, men också inom detaljhandeln och i butikshyllorna. Försäljningen och utbudet av alkoholfria produkter har ökat och finska bryggerier har de senaste åren investerat i tillverkningen av alkoholfria drycker.

Dokumentering av avslappnad nykterhet

Efter reflektioner om fenomenets konkretisering, beslutades det att dokumentera sober curious- fenomenet i form av ett produktpaket alkoholfritt destillat. Som bakgrundsforskning om fenomenet intervjuade studerandena per e-post Katri Ylinen, medgrundare av bolaget Darravapaa, som diskuterar fenomenet i sociala medier. Trenden har diskuterats det senaste året i sociala medier och poddar.

Flaskan som dokumenterades av studerandena tillverkades av The Helsinki Distilling Company. Varumärket Helsinki Nolla är ett alkoholfritt och vattenbaserat smakdestillat tillverkat enligt destilleriets hemliga recept. Drycken har marknadsförts som ett alkoholfritt alternativ till gin för cocktailliknande drycker. Den tjocka glasflaskan matchar företagets förpackningar för alkoholhaltiga drycker.

Alkoholens acceptans och vanlighet visar att nykterhet ofta behöver motiveras. Katri Ylinen som intervjuades av studerandena, framhävde att "I bästa fall är fenomenet lämpligt för att minska stigmat kring alkoholproblem genom att normalisera att man verkligen inte alltid behöver dricka." Sober curious- fenomenet har ifrågasatt alkoholens centrala roll i sociala relationer och evenemang. Som ett resultat av detta fenomen har alkoholfria nattklubbsarrangemang anordnats i Finland där drinkar och mocktails gjorda på liknande drycker som Helsinki Nolla serveras.

Brittiska Ruby Warrington ligger bakom termen Sober Curious, Rubys bok om fenomenet publicerades år 2018. Den globala trenden har varit särskilt populär bland unga och hälsomedvetna individer. Eftersom livsstilen ofta betonar individens hälsosamma vanor och de hälsoeffekter som nykterhet medför, har fenomenet en koppling till andra aktuella trender kring välbefinnande.

Modernt fenomen?

Medan sober curious kan verka vara en ny trend, är nykterhet och de sociala rörelser som uppmuntrar nykterhet inte ett nytt fenomen historiskt sett. Den finska alkoholkonsumtionen har försökts regleras genom lagar, men även olika samhällsrörelser och subkulturer har främjat nykterhet. I Finland har till exempel straight edge -subkulturen påverkat, vilken uppstod som en reaktion från amerikanska punkare mot det hänsynslösa drickandet i samband med punk-kulturen. I ”Straightarens” -livsstil betonas förutom nykterhet ofta även försvarandet av djurs rättigheter.

Vid Finlands nationalmuseum dokumenteras nutida fenomen och samhällsomvälvande händelser. Dokumentationen görs oftast i realtid när information om objektet och fenomenet fortfarande är omfattande tillgängligt. I nutida dokumentation kan det vara utmanande att identifiera vändpunkter och fenomen samt att registrera dem i stor utsträckning. Därför kan det vara viktigare att dokumentera förändringar istället för vändpunkter. Genom att dokumentera sober curious- fenomenet har studerandena dokumenterat de sociala, kulturella och ekonomiska förändringar som från deras perspektiv har ägt rum inom finsk alkoholkultur de senaste åren.

Anni Minkkinen

Källor och läsning

Darravapaas webbplats. https://www.darravapaa.fi/

Dufva Mikko & Rowley Christopher, 2022. Svaga signaler 2022 – berättelser om framtiden. Sitras utredningar 200. https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-2022/

Kataja Kati, 20.5.2021. Päihteiden käytön merkityksellisyys ja merkityksettömyys. (Substansanvändningens meningsfullhet och meningslöshet.) Östra Finlands universitets blogg. https://blogs.uef.fi/puheenvuoroja/category/kati-kataja/

Kendall Emily, 18.11.2022. "Straight edge", Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/straight-edge

HS 4.8.2019. Krapula-ahdistukseen kyllästyneet nuoret julistavat sanomaansa sosiaalisessa mediassa: Perinteinen raittiusliike sai haastajan ”kokeilevasta alkoholittomuudesta”. https://www.hs.fi/ulkomaat/art2000006194013.htm

HS 20.9.2019. Raittiiden opiskelijoiden määrä kasvaa: Tilastot näyttävät, minkä alan opiskelijat juovat eniten ja minkä vähiten. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006246168.html

HS 1.3.2021. Alkon myynti kasvoi roimasti helmikuussa, ja perinteisen viinamonopolin kuumimpia trendejä on nyt alkoholittomuus – tästä sober curious -ilmiössä on kyse. https://www.hs.fi/talous/art-2000007853836.html

HS 1.9.2021. Suomalainen tislaamo alkaa myydä ”viinaa”, jossa ei ole lainkaan alkoholia. https://www.hs.fi/ruoka/art-2000008232443.html

HS 23.9.2022. Tällä klubilla kaikki on nurin kurin: tanssilattia täyttyy jo alkuillasta ja paikat kiiltävät puhtauttaan, koska tiskillä ei myydä viinaa. https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000009072098.html

Nylund Emma, 2022. Alkoholikriittisen juomisen käytäntö nuorten kuluttajien keskuudessa. Pro gradu -avhandling, Helsingfors universitet. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205101840

Peltonen Matti; Kilpiö Kaarina; Kuusi Hanna (toim.), 2006. Alkoholin vuosisata – suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla. Helsingfors, Finska litteratursällskapet.

Pylvänäinen Juho, 2022. “Se on treenikysymys opetella pitää hauskaa ilman viinaa!”: Sober curious terapeuttisena käytäntönä ja alkoholinormatiivisuuden haastajana. Pro gradu -avhandling, Åbo universitet. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023020325828

Warrington Ruby, 2019. Sober curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol. New York, HarperOne.

YLE nyheter 7.9.2022. Alkoholittomuus näkyy nyt opiskelijabileissä – Tampereen Nami-appro kerää valtavasti osallistujia. https://yle.fi/a/3-12611606

YLE nyheter 12.1.2023. Alkoholittomat juomat käyvät niin hyvin kaupaksi, että suurpanimo alkaa poistaa alkoholia oluesta Suomessa. https://yle.fi/a/74-20012268

Utbildningssamarbete-nutid dokumentationsprojekt, IT189, Katri Ylinens e-post intervju 25.4.2023

Flaskans framsida

Flaskans varumärke är ett alkoholfritt och vattenbaserat smaksatt destillat. Tack vare Sober curious- fenomenet har alkoholfria nattklubbsevenemang anordnats, där cocktailliknande drycker gjorda på liknande drycker serveras.

Flaskans baksida

Till skillnad från alkoholhaltiga produkter innehåller destillatets bakgrundsetikett en lista över ingredienser och näringsinnehåll.