Arktiska fartyg och miniatyrmodeller

Månadens föremål – April 2023

I början av sommaren och båtsäsongen kändes det trevligt att presentera den norra flottiljen i Finlands Nationalmuseums etnografiska samling, där sjöfarkoster och deras miniatyrmodeller från Alaska ingår. Dessa fartyg har lagt till vid museet från hela världen under en period av cirka 200 år.

De arktiska kajakerna och miniatyrmodellerna är de äldsta föremålen i den etnografiska samlingen. De har anskaffats under 1800-talets tidiga årtionden då det rysk-amerikanska handelskompaniet etablerade sitt kolonialstyre i området kring nuvarande Alaska.

För ursprungsfolken på Alaskas öar och kuster var den snabba kajaken ett nödvändigt hjälpmedel i jakten på havsdäggdjur – ett villkor för försörjning och liv. Kajaken betraktades som en levande varelse och fångsten av havsdjur var förknippad med många ritualer.

Etholéns samling

Den finländske viceamiralen A. A. Etholén, som i årtionden tjänstgjorde för det rysk-amerikanska handelskompaniet, skaffade en samling av hundratals föremål från folk i Alaska. I samlingen ingår förutom många miniatyrmodeller också en ensitsig kajak (VK228) från Aleutiska öarna. Dess över fem och en halv meter långa stomme är tillverkad av lärk som bundits med bard, beklädnaden är sydd med sentråd av skinnet från tre sjölejon och sittbrunnen är täckt med ett täcke sytt av tarm från havsdäggdjur. Den är ett fartyg som är perfekt konstruerat och tillverkat för sin miljö och de lokala förhållandena och behoven.

Kajaken var med i en vandringsutställning av Etholéns samling i början av 1990-talet i Alaska, där lokalsamhällena hade tillgång till den och kunde undersöka den. Den har också fungerat som modell för andra kajakbyggare, och åtminstone i Kanada, Norge och Finland har en kopia, replik, gjorts av den.

Bild 1: Den ensitsiga aleutiska kajaken som ingår i Etholéns Alaska-samling visades senast på utställningen Arktiska andan på Finlands Nationalmuseum 2019. Soile Tirilä, Museiverket.

Bilderna 2–3: Norrmännen Anders Thygesen och Ivar Finneid förbereder 3D-skanning av kajaken VK228 för att göra en replik. Kulturernas museum, 2013.

Arktisen henki 7

Den tvåsitsiga kajaken har å andra sidan en plats för både en harpunkastare och en paddlare. Den användes för att fånga havsuttrar och även valar. Tresitsiga kajaker har också tillverkats, och det berättas att en kolonialtjänsteman, pälsfångare eller annan resenär kan ha suttit på den mellersta platsen. En sådan stor kajak finns inte i Finlands Nationalmuseums samling, men en av de många miniatyrmodellerna visar en sådan med en främling med cylinderhatt.

Bild 4: Den tvåsitsiga kajaken (VK5987:1) har tillverkats före 1850, men ursprunget är inte helt säkert. Den anskaffades ursprungligen från Alaska till Svenska klassiska lyceum i Åbo, vars samling finländska sjöfarare utökade. Museiverket.

Bilderna 5–6: Miniatyrmodellerna av den tresitsiga kajaken (VK110, VK5463:8) har tvärgående förar i stillahavseskimåers, det vill säga alutiiqs stil. De utvecklade den tresitsiga kajaken under det ryska styret. Matti Huuhka, Museiverket.

Ett stort antal andra miniatyrmodeller av kajaker har också sitt ursprung i Alaska. Några av dem är exakta kopior av stora kajaker, inklusive paddlar, fångstredskap och fångstmännens kläder och en del är snidade av valrossben eller -tand.

Dessa skickliga miniatyrmodeller tillverkades för många ändamål: pojkarna använde dem för att lära sig att bygga och använda en kajak, de användes i ceremonier och ritualer, till exempel för att förutspå vädret och de kunde också vara leksaker.

Koloniseringen av Alaska gav miniatyrmodellerna ännu en betydelse som souvenirer och samlarobjekt. Ryssarnas och andras rörelse på ursprungsbefolkningens marker och vatten började förändra de lokala näringarna och kulturen, och olika miniatyrskulpturer och -modeller kunde nu tillverkas för utbyte och försäljning med gäster. Under det ryska styret blev kajakmodellerna populära bland européer, och även finländare, inklusive tjänstemannen Etholén, prästen Uno Cygnaeus och sjökaptenen Axel Gustaf Juselius, anskaffade dem till sina samlingar. En miniatyrmodell (VK1008) är känd för att ha köpts på torget i Sitka.

Bilderna 7–16: Markku Haverinen, Ilari Järvinen, Matti Huuhka / Museiverket.

De flesta föremålen i Finlands Nationalmuseums etnografiska samling har anskaffats i samband med kolonialtiden och -världen. Under tiden då de tidiga Alaska-föremålen anskaffades hörde Finland, liksom Alaska, till Ryssland, och den grönländska kajaken i Nationalmuseets samling anskaffades av en kolonialtjänsteman, den danske kolonisationsinspektören H. Lindow. Lindow och andra kungliga inspektörer var bland de högsta tjänstemännen i Grönlands styre, som hade erövrats av Danmark, från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet.

Enligt kataloguppgifterna från 1923 är kajaken (VK5023:1) som Lindow donerade till Finlands Nationalmuseum tillsammans med en större föremålssamling från västra Grönland, men baserat på dess låga däck och linjer kan den också vara från östra Grönland. Lindow var inspektör för norra Grönland från 1913 till 1924. En replik av denna kajak har också planerats och undersökningen av den pågår.

Pilvi Vainonen

Bild 17: En grönländsk kajak (VK5023:1) förbereds vid Museiverkets centrallager för överföring till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Bredvid den finns sidan av en alaskansk kajak som är i dåligt skick (VK5987:2). Museiverket.

Bild 18: Mikko Loikkanen och Henric Bladh undersöker en grönländsk kajak i Museiverkets samlings- och konserveringscenter. I kajaken ingår en paddel och en duk som förmodligen användes för fångst, som ställdes upp på fördäcket. Pilvi Vainonen, Finlands Nationalmuseum.

Källor och läsning

Cunningham Christopher, 2002. Building the Greenland Kayak : A Manual for Its Construction and Use. International Marine/Ragged Mountain Press.

Dyson George, 1986. Baidarka: The Kayak. Alaska Northwest Books.

Freuchen Peter, 1958 (1936). Nuoruuteni Grönlannissa. WSOY.

Golden Harvey, 2015. Kayaks of Alaska. White House Grocery Press.

Rousselot JeanLoup, William Fitzhugh and Aron Crowell, 1988. Maritime Economics of the North Pacific Rim. In: Crossroads of Continents, eds W. Fitzhug and A. Crowell, Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.

Varjola Pirjo (ed.), 1990. The Etholén Collection. The ethnographic Alaskan collection of Adolf Etholén and his contemporaries in the National Museum of Finland. National Board of Antiquities of Finland, Helsinki.

***

Arvid Adolf Etholén, https://fi.wikipedia.org/wiki/...

George Dyson, The Floating World

“Best-selling author and science historian George Dyson spent his youth living in a treehouse on the water's edge outside of Vancouver, British Columbia, building aluminum-frame kayaks based on the traditional Aleut design known by the Russian term "baidarka". In this short documentary, Dyson discusses his years living in Canada and traveling by sea kayak along the Inside Passage. We follow him as he gives a presentation on traditional kayaks at the Alaska Native Day celebration at Fort Ross, California, an historic early 19th century Russian settlement.”

Kajakkspesialisten, kajakkspesialisten.no

"Here you will find a lot of information on Greenland and traditional kayaks, on kajakkbuilding and paddlemaking and in the webshop you will find all the Norwegian Wood Paddles made by kayakbuilder and paddlemaker Anders Thygesen."

Cape Falcon Kayak, capefalconkayaks.com

Three-Hatch Kayak Model, Hood Museumm, https://hoodmuseum.dartmouth.e...

Tack

Mikko Loikkanen, Henric Bladh

Tuomas Toivonen

Pirjo Varjola